Thùng carton cũ giá rẻ được sử dụng rộng rãi

Giới thiệu về thùng carton cũ giá rẻ

Thùng carton cũ giá rẻ là thùng đã qua một lần sử dụng, đã được xử lý, lựa chọn về chất lượng và phân loại kích cỡ. Đó là những loại thùng carton còn mới lên tới 90% rất đa dạng như: loại thùng 3 lớp, thùng 5 lớp có loại đến 7 lớp. Tùy Xem thêm